Vijest
01.07.2019

Akademkinja Milena Žic Fuchs izabrana za članicu prestižnoga Znanstvenoga vijeća ERC-a

Europska komisija imenovala je šest eminentnih europskih znanstvenika u Znanstveno vijeće Europskoga istraživačkog vijeća (ERC). Sve nove članove odabrao je neovisni odbor za imenovanja, a u procesu odabira sudjelovala je isključivo znanstvena zajednica. Među odabranima je i akademkinja Milena Žic Fuchs sa Sveučilišta u Zagrebu koja je tako postala prva znanstvenica iz Hrvatske imenovana u ovo prestižno tijelo.

Znanstveno vijeće ERC-a je neovisno upravljačko tijelo sastavljeno od 22 ugledna znanstvenika koji predstavljaju i zastupaju cijelu europsku znanstvenu zajednicu. Njegova glavna uloga je postavljanje strategije ERC-a i odabir stručnjaka za ocjenjivanje projektnih prijedloga. Njime predsjedava predsjednik ERC-a Jean-Pierre Bourguignon. Članove Znanstvenoga vijeća bira neovisni odbor za imenovanja, sastavljen od sedam istaknutih znanstvenika koje je imenovala Europska komisija.

Novi članovi su i prof. Geneviève Almouzni, Institut Curie, Pariz, prof. Mercedes García-Arenal, Institut za jezike i kulture Mediterana i Bliski istok, Madrid, prof. Eystein Jansen, Sveučilište u Bergenu, prof. Jesper Qualmann Svejstrup, Sveučilište u Kopenhagenu,  prof. Gerd Gigerenzer, Institut Max Planck za ljudski razvoj, Berlin. Ponovno imenovani članovi su profesori Margaret Buckingham, Michael Kramer i prof. Barbara Romanowicz.

 

Bogata znanstvena i stručna karijera akademkinje Žic Fuchs

Akademkinja Milena Žic Fuchs rođena je 1954. godine u Zagrebu. Školovala se u Londonu, New Yorku i Sydneyu. Na Filozofskom je fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1977. stekla diplomu profesorice engleskoga jezika i etnologije. Magistrirala je 1982., a 1989. je obranila doktorsku disertaciju pod naslovom Semantička analiza glagola kretanja u engleskom i hrvatskom književnom jeziku. Od 1978. radi na matičnome fakultetu na kojemu je danas redovita profesorica u trajnome zvanju na Odsjeku za anglistiku.

Objavila je knjige Znanje o jeziku i znanje o svijetu (1991), Rječnik kratica (sa Stjepanom Babićem) (2007) te Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect (2009) za koju je primila Državnu nagradu za znanost za 2011. godinu. Od 2010. godine redovita je članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU).

2005. godine uključuje se u rad Europske znanstvene zaklade (ESF), 2006. postaje članicom Jezgrene skupine, a od 2009. do 2012. predsjedava njezinu Stalnomu odboru za humanističke znanosti. Od 2013. do 2015. godine predsjedava Scientific Review Group for the Humanities, ESF. Članicom je mnogobrojnih znanstvenih savjetodavnih odbora te je u više navrata sudjelovala kao ekspert u tijelima Europske komisije. Od 2008. godine bila je članicom ERC-jevog prosudbenog panela Advanced Grant  SH4 “ The Human Mind and Its Complexity”, a u razdoblju od 2014. do 2015. godine predsjedavala je tim panelom.

Godine 2013. izabrana je u članstvo Academia Europaea (sjedište u Londonu), gdje aktivno sudjeluje u radu HERCULES Group (Higher Education Research and Culture in European Society). Godine 2016. imenovana je članicom High Level Group on Maximising Impact of EU Research and Innovation Programmes Europske komisije, kojom predsjedava Professor Emeritus Pascal Lamy. Godine 2018. imenovana je u JRC (Joint Research Centre) High-Level Peer Group Europske komisije, tijelo Europske komisije čija je zadaća pružanje neovisnih znanstvenih mišljenja s ciljem potpore europskoj znanstvenoj politici.


Europsko istraživačko vijeće

Europsko istraživačko vijeće osnovala je Europska unija 2007. godine s ciljem financiranja vrhunske znanosti. ERC svake godine odabire i financira najbolje i najkreativnije istraživače svih nacionalnosti i dobi, a nastoji i privući vrhunske istraživače iz drugih dijelova svijeta na rad u Europu. Vijeće je do danas financiralo oko 9.000 vrhunskih istraživača u različitim fazama njihove karijere. Postoje četiri osnovna programa za dodjelu bespovratnih sredstava: početne, konsolidacijske, napredne i sinergijske potpore. ERC ima proračun veći od 13 milijardi eura za razdoblje od 2014. do 2020.

Osnovna aktivnost Europskoga istraživačkog vijeća (ERC) je pružiti atraktivno i dugoročno financiranje za potporu izvrsnim istraživačima i njihovim timovima u provedbi novospoznajnih i visokorizičnih inovativnih istraživanja. Istraživanja koja podupire ERC trebala bi dovesti do napretka na granicama spoznaje i postaviti jasan i inspirativan cilj novospoznajnim istraživanjima diljem Europe. Jedini kriterij za dodjelu financijskih sredstava ERC-a je znanstvena izvrsnost.

Potpore se dodjeljuju temeljem pristupa odozdo prema gore što znači da nema unaprijed utvrđenih prioriteta, a prijave se mogu podnijeti u bilo kojem području znanosti. Posebno se potiču interdisciplinarni prijedlozi u novim i nadolazećim područjima znanosti te prijedlozi koji uvode nekonvencionalne i inovativne pristupe i znanstvena otkrića. ERC potpore su dostupne istraživačima svih nacionalnosti koji mogu boraviti u bilo kojoj zemlji svijeta u trenutku prijave. Međutim, prihvatna ustanova mora biti u državi članici EU ili državi pridruženoj programu Obzor 2020.Top