Vijest
05.06.2019

Znanstvena postignuća na Sveučilištu u Zagrebu - lipanj 2019.

Rad stručnjaka s dva fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nedavno su popratili ugledni međunarodni znanstveni časopisi.

U časopisu Renewable and Sustainable Energy Reviews (IF 9.2, CS 10.5) objavljeni su rezultati istraživanja koje se u Laboratoriju za toplinu i toplinske uređaje Zavoda za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku Fakulteta strojarstva i brodogradnje provodi u sklopu projekta razvoja solarnoga polimernog kolektora. Autori istraživanja su dr. sc. Damir Dović, dipl. ing., Petar Filipović, mag. ing., Ivan Horvat, mag. ing. i Borjan Ranilović, mag. ing. mech.

Časopis Cell (IF 31.4, CS 24.4) je objavio arheozoološki rad kojem je koautorica prof. dr. sc. Tajana Trbojević Vukičević s Veterinarskoga fakulteta. Surađujući na analizi uzorka genoma porijeklom od 278 drevnih konja s prostora današnje Azije i Europe s međunarodnom skupinom stručnjaka, pomogla je objasniti kako su drevni narodi gospodarenjem, razmjenom i uzgojem konja utjecali na genetsku strukturu njihovih modernih potomaka.

Publikacije možete pročitati na poveznicama:
Numerical and experimental approach for evaluation of thermal performances of a polymer solar collector
Tracking Five Millennia of Horse Management with Extensive Ancient Genome Time SeriesTop