Vijest
03.06.2019

Natjecanje 'Imagine, Create, Innovate: Smart Agriculture'

Inovacijski centar 'Nikola Tesla' (ICENT) svojom se misijom usmjerio na primijenjeno istraživanje i razvoj inovacija zasnovanih na znanstvenim istraživanjima, a s ciljem stvaranja istraživačkoga i inovacijskog ekosustava Hrvatske. U tom kontekstu važnu ulogu imaju kreativni mladi ljudi - studenti hrvatskih sveučilišta koji predstavljaju ljudski kapital za budući razvoj društva. Natjecanje pod nazivom Imagine, Create, Innovate okuplja studente hrvatskih sveučilišta i veleučilišta i kontinuirano podržava takve inovacijske aktivnosti.

Ovogodišnje natjecanje ima za cilj kreirati ideje na temu digitalizacije u poljoprivredi pod nazivom Imagine, Create, Innovate: Smart Agriculture. Završno predstavljanje najboljih studentskih rješenja i dodjela nagrada za ta rješenja bit će u prosincu 2019. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. U međuvremenu, mentori koje je angažirao ICENT pomagat će studentima u profiliranju njihovih kreativnih ideja do razine provjere koncepta rješenja. Prošle godine studenti su bili usmjereni na ideje koje su imale za cilj unaprjeđenje života u urbanim sredinama  - Imagine, Create, Innovate: Smart City. Realizirane studentske kreativne i inovativne ideje na tu temu uistinu su impresivne.

Najavljen je i okrugli stol Digitalna transformacija u poljoprivredno prehrambenom sektoru – trendovi razvoja u svijetu i stanje u Hrvatskoj koji organizira Akademija tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) sa suorganizatorima Inovacijskim centrom 'Nikola Tesla' i Hrvatskom gospodarskom komorom. Okrugli stol održat će se u utorak 11. lipnja 2019. od 14 do 16.30 sati na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (Siva vijećnica, Unska 3). Na okruglom stolu će eminentni profesionalci iz tehničkih i poljoprivrednih struka izložiti smjernice digitalne transformacije u poljoprivredi s naglaskom na najnovija postignuća i trendove primjene digitalne tehnologije.

Brošura_Imagine, Create, Innovate: Smart Agriculture

Okrugli stolTop