Vijest
16.05.2019

Izaslanstva kineskih sveučilišta posjetila u svibnju Sveučilište u Zagrebu

U ponedjeljak 13. svibnja 2019. kinesko izaslanstvo s Zhejiang University Ningbo Institute of Technology (ZJUNIT) posjetilo je Sveučilište u Zagrebu s ciljem dogovora oko potpisivanja službene zajedničke suradnje. Također, razgovaralo se o mogućnostima razmjene studenata te o uključivanju hrvatskoga jezika i kulture u China-CEE istraživačke projekte.


Sudionici izaslanstva: prof. Zhang Xianmin
, predsjednik, Zhejiang University Ningbo Institute of Technology (ZJUNIT), prof. Mei Lehe, potpredsjednik (za akademske i međunarodne veze), prof. Wang Xiaolu, dekan, School of Foreign Language Studies, prof. Wu Fei, dekan, School of Media and Design, prof. Pan Zaiping, direktor, Academic Affairs Office, Mr. Wang Gaohe, direktor, International Affairs Office.

Sa Sveučilišta u Zagrebu sastanku su nazočili: prof. dr. sc. Damir Boras, rektor, prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, dekan Građevinskoga fakulteta, izv. prof. dr. sc. Ana Mandić Ivanković, prodekanica za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju, prof. dr. sc. Hrvoje Džapo, voditelj Karijernoga centra Fakulteta elektrotehnike i računarstva, prof. dr. sc. Vladimir Mrša, koordinator zajedničkoga studija Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu u području molekularne biotehnologije s Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta, Krešimir Jurak, voditelj Konfucijeva instituta i dr. sc. Vlatka Petrović, voditeljica Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

 

U srijedu 15. svibnja 2019. izaslanstvo s Ningbo University of Technology (NBUT) prisustvovalo je sastanku s rektorom prof. dr. sc. Damirom Borasom i predstavnicima Sveučilišta u Zagrebu.

Teme (vezane su za područje tehničkih znanosti): razmjena studenata i profesora, suradnja u okviru zajedničkih istraživačkih projekata i razmjene tehnologijskih znanja, suradnja i uspostava zajedničkih programa koji bi omogućili stjecanje novih znanja i praksi u području industrije 4.0, konzultacije po pitanju kreiranja programa za prijave na projekte, suradnja sa svakom sastavnicom Sveučilišta u Zagrebu zasebno.

Nakon sastanka sudionici kineskoga izaslanstva posjetili su Fakultet strojarstva i brodogradnje - Zavod za motore i transportna sredstva i Laboratorij za motore i vozila.

Sastanku su nazočili: prof. Bao Jilong, potpredsjednik Ningbo University of Technology, Yang Weiyou, direktor, Institute of Material, Chen Xiaoping, izaslanik dekana, School of Automobiles in Hangzhou Bay i izv. prof. Wang Bo, prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, dekan Fakulteta prometnih znanosti i predsjednik Sveučilišnoga odbora za transfer tehnologije i inovacije, prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, prof. dr. sc. Dubravko Majetić, dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje, prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, dekan Građevinskoga fakulteta, izv. prof. dr. sc. Ana Mandić Ivanković, prodekanica za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju i dr. sc. Vlatka Petrović, voditeljica Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.Top