Vijest
09.05.2019

IX. Festa Choralis

U Hrvatskom glazbenom zavodu u petak 10. svibnja 2019. u 19 sati održat će se IX. Festa Choralis - smotra zborova, klapa, vokalnih i glazbenih sastava i ansambala Sveučilišta u Zagrebu. Festa Choralis će se održati u okviru programa Universitas cantat u godini proslave 350 godina od utemeljenja Sveučilišta u Zagrebu, pod pokroviteljstvom rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa. Ovo glazbeno događanje zajednički su organizirali Sveučilište u Zagrebu u suorganizaciji s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom i njegovom dekanicom prof. dr. sc. Aleksandrom Čižmešijom.

Koordinator programa Universitas cantat je mo. Josip degl'Ivellio.

Smotra okuplja zborove, vokalne ansamble, klape i glazbene sastave s 13 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.Festa Choralis 2019Top