Vijest
18.04.2019

Konačni rezultati Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu 2018./2019.

Temeljem uvjeta i kriterija Natječaja za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2018./2019. koji je bio otvoren od 20. ožujka do 7. travnja 2019., na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija Sveučilišta u Zagrebu i Rektorskog kolegija u širem sastavu, Senat Sveučilišta u Zagrebu donio je odluku o dodjeli 500 stipendija Sveučilišta u Zagrebu studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija za ak. god. 2018./2019. prema priloženim popisima.


Stipendije su dodijeljene u sljedećim kategorijama:

A.  stipendije za izvrsnost – 350 stipendija

B.  stipendije studentima koji studiraju nastavničke studijske programe u području matematike, prirodnih znanosti i informatike (STEM) – 40 stipendija

C.  stipendije uspješnim studentima sportašima – 10 stipendija

D.  stipendije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa – 100 stipendija

Na Natječaj su ukupno bila prijavljena 994 kandidata.

Studenti dobitnici će biti informirani o vremenu i mjestu potpisivanje Ugovora o stipendiranju.

Napominjemo da uz stipendiju Sveučilišta u Zagrebu nije moguće primati drugu stipendiju o čemu će Sveučilište u Zagrebu izvršiti provjeru. Ukoliko je student/ica ostvario/la pravo na neku drugu stipendiju i želi odustati od prava na stipendiju Sveučilišta u Zagrebu, molimo da nas o tome obavijesti pisanom izjavom na e-mail stipendije@remove-this.unizg.hr!Top