Vijest
15.03.2019

Održan okrugli stol „Primarno obrazovanje u vrtlogu kurikularne reforme“

U četvrtak 14. ožujka 2019. u organizaciji Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održan je okrugli stol pod nazivom „Primarno obrazovanje u vrtlogu kurikularne reforme“ na kojemu su sudjelovali svi učiteljski fakulteti i visokoškolske ustanove koje se bave obrazovanjem učitelja primarnoga obrazovanja u Hrvatskoj. Svrha je ovoga okruglog stola informirati javnost o zajedničkim stajalištima sudionika o aktualnim reformskim procesima u hrvatskom sustavu odgoja i obrazovanja.

Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici svih učiteljskih fakulteta: Fakulteta odgojno-obrazovnih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Sveučilišta u Zadru - Odjela za izobrazbu učitelja, Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kao i članovi znanstvene zajednice.

Sudionici su zaključili da su dužni osvrnuti se na kurikularnu reformu na snazi koja nosi dugoročne posljedice, kako za nastavnu djelatnost učitelja u školi, tako i za pedagoško-didaktičko-metodičke organizacijske oblike nastave u primarnom obrazovanju.

Naglašeno je kako je za sljedeću školsku godinu najavljena implementacija reformskih prijedloga u sve škole u Republici Hrvatskoj, iako proces vrednovanja i prilagodbe eksperimentalne provedbe reforme nije završen. Izražena je zabrinutost zbog načina provedbe kurikularne reforme koji je učitelje i fakultete koji ih obrazuju doveo u vrlo nepovoljan položaj. Primjerice, Odlukom o donošenju kurikuluma za nastavni predmet glazbene kulture za osnovne škole i glazbene umjetnosti za gimnazije u Republici Hrvatskoj (NN 7/19) navodi se kako nastavu Glazbene kulture u trećem razredu osnovne škole izvodi učitelj primarnoga obrazovanja ili predmetni učitelj glazbe, što do sada nije bio slučaj.

Istaknuto je da su jasno definirane planirane promjene u strukturi obrazovnoga sustava preduvjet za uspješan odgovor na obrazovne potrebe svih dionika u primarnom obrazovanju koje Republika Hrvatska ima.

Ključne su poruke okrugloga stola sljedeće:
• Svi učiteljski fakulteti i visokoškolske ustanove koje obrazuju učitelje primarnoga obrazovanja prepoznaju nužnost i podupiru cjelovitu kurikularnu reformu obrazovanja.
• Očekuje se jasan stav provoditelja kurikularne reforme o strateškom cilju izmjene strukture osnovnoga obrazovanja, odnosno o produljenju primarnoga obrazovanja s četiri na pet godina kao i o cjelodnevnoj nastavi.
• Očekuje se da se u implementaciji kurikularne reforme u primarnom obrazovanju uvažavaju mišljenja stručnjaka iz područja obrazovnih znanosti i metodika.
• Fakulteti koji obrazuju učitelje primarnoga obrazovanja ne mogu prihvatiti prijedlog Kurikuluma glazbene kulture prema kojem mogućnost rada u primarnom obrazovanju u nastavi glazbene kulture imaju predmetni nastavnici. Učitelji primarnoga obrazovanja imaju sve potrebne kompetencije za organizaciju i provedbu nastavnih aktivnosti iz područja glazbene kulture u primarnom obrazovanju te se očekuje izmjena predmetnoga kurikuluma.

Unatoč navedenim poteškoćama, svi fakulteti koji obrazuju učitelje primarnoga obrazovanja u iduće dvije i pol godine sudjelovat će u izvođenju projekta Inoviranje programa učiteljskih i odgojiteljskih studija primjenom HKO-a sufinanciranim sredstvima Europske unije. Kako bi se osigurala kompetentnost budućih učitelja, projektom će se utvrditi standardi zanimanja i standardi kvalifikacija za učitelje primarnoga obrazovanja.

Završno, izražena je nada da će cjelovita kurikularna reforma biti uspješno provedena uvažavajući potrebe svih dionika odgojno-obrazovnoga procesa, a osobito učenika primarnoga obrazovanja.Top