Vijest
14.03.2019

JUSTICE projekti na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao partner sudjeluje na dva JUSTICE projekta.


"Building effective drug prevention results across Europe, based on prevention systems analysis and widespread professional training" - ASAP Training
je međunarodni projekt financiran od strane Europske komisije (JUST program). Nositelj projekta je  A.Li.Sa. - AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA (Italija), a u njemu sudjeluje jedanaest institucija visokog obrazovanja, nevladinih sektora i državnih institucija iz osam europskih zemalja. Projekt se provodi u razdoblju od 2018. do 2020. godine. Razlog pokretanja projekta je konzumacija ilegalnih droga, u koju je uključena četvrtina odrasloga stanovništva u EU. Prevencijska znanost proteklih je godina ostvarila značajne rezultate u prikupljanju dokaza o učinkovitim intervencijama u prevenciji korištenja sredstava ovisnosti i definiranju standarda kvalitete.

Unatoč značajnim napredcima, potrebno je potaknuti primjenu standarda kvalitete u području prevencije ovisnosti kako bi se osnažio i podržao sustavni pristup u prevenciji korištenja sredstava ovisnosti, osnažile kompetencije i vještina stručnjaka, prilagodili standardi kvalitete u području prevencije u različitim europskim zemljama, te kako bi se utjecalo na socijalne politike koje mogu olakšati širenje standarda kvalitete i omogućiti održivost preventivnih aktivnosti.

Cilj projekta je promicanje kvalitete u prevenciji korištenja sredstava ovisnosti diljem Europe. "Kick off meeting", na kojem su dogovoreni daljnji koraci te vremenski okviri rada za svaku radnu skupinu, održan je 3. i 4. veljače 2019. u Genovi u Italiji.

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet također je partner u dvogodišnjem projektu "Procedural Safeguards of Accused or Suspected Children: Improving the Implementation of the Right to Individual Assessment" (IA-CHILD) u okviru JUSTICE programa (JUST-AG-2017/JUST-JACC-AG-2017). Koordinator projekta je "Law Institute of Lithuania" (Vilnius, Litva), a partneri su, uz Hrvatsku, Cipar i Grčka. Koordinatorica projekta za Hrvatsku i tim ERF-a je doc. dr. sc. Dora Dodig Hundrić, a suradnici izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš, doc. dr. sc. Anja Mirosavljević, te asistentica Sabina Mandić. Glavni je cilj projekta unaprijediti individualnu procjenu djece osumnjičene ili optužene za počinjenje kaznenih djela, usporediti zakonsku regulativu i praksu između različitih zemalja EU te prikazati primjere dobre prakse.

Projekt je započeo 1. siječnja 2019., a "kick-off" sastanak, kojem su nazočili predstavnici svih partnerskih organizacija, uključujući doc. dr. sc. Dodiga Hundrića i izv. prof. dr. sc. Nevena Ricijaša s ERF-a, održan je 28. veljače u Vilniusu (Litva). Tijekom jednodnevnog sastanka, svi su partneri predstavili i osvrnuli se na ključne izazove kada je riječ o maloljetničkom pravosuđu.

Na sastanku je napravljen plan i hodogram prvih aktivnosti usmjerenih postizanju projektnih ciljeva te su predstavljeni suradnici i evaluatori projekta.

Sljedeći je sastanak dogovoren za prosinac 2019. i održat će se u Zagrebu.Top