Vijest
12.02.2019

Dan doktorskog studija Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta 15. veljače

Dan doktorskog studija Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam, održat će se  15. veljače 2019. na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, u Vijećnici (prizemlje) u 9 sati.

U programu su predviđena usmena izlaganja doktoranada koja obuhvaćaju teme njihovih doktorskih radova, a sažeci svih prezentacija objedinjeni su u Knjizi sažetaka.

Registracija sudionika je na samom događanju od 9 do 9.15 sati, bez plaćanja kotizacije.

Program događanja i Knjiga sažetaka dostupni su OVDJE.Top