Vijest
03.10.2018

Inovativni projekti sastavnica Sveučilišta u Zagrebu uspješni i na Međunarodnom sajmu inovacija ISIF u Istanbulu

Na 3. Međunarodnom sajmu inovacija ISIF 2018, jednom od značajnijih sajmova inovacija u ovom dijelu svijeta, koji se održavao od 27. do 29. rujna 2018. u Istanbulu u Turskoj, inovativni projekti studenata sastavnica Sveučilišta u Zagrebu osvojili su jednu srebrnu i dvije brončane medalje te priznanje Makedonskog patentnog ureda i Njemačke asocijacije inovatora.

Na spomenutom sajmu, u suradnji s Udrugom inovatora Hrvatske, sudjelovale su četiri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Fakultet strojarstva i brodogradnje s dvjema inovacijama te Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Tekstilno-tehnološki fakultet i Grafički fakultet, svaki s po jednom inovacijom.

Inovacija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije pod nazivom „OptIC – Program za razvoj i optimizaciju ionskih kromatografskih metoda“ autora Matije Cvetnića, Tomislava Bolanče, Šime Ukića, Marka Rogošića, Marinka Markića, Borisa Brigljevića, Ana Marije Dizdar i Petra Žuvele na sajmu inovacija ISIF 2018 nagrađena je srebrnom medaljom.

Inovacija Grafičkoga fakulteta pod nazivom „Algoritam za definiranje najoptimalnijih smjernica za razvoj grafičkog proizvoda“ autora Ive Marenić, Jelene Mandić i Vladimira Cviljušca te inovacija Fakulteta strojarstva i brodogradnje pod nazivom „Bionička šaka“ autora Davora Širinića i Luke Miškovića, nagrađene su brončanim medaljama. Priznanje Makedonskog patentnog ureda dobila je inovacija Tekstilno-tehnološkog fakulteta pod nazivom „Inteligentni odjevni predmet za nadzor rada šumskih radnika“ autora Davora Begića i Dubravka Rogale, a priznanje Njemačke asocijacije inovatora inovacija Fakulteta strojarstva i brodogradnje pod nazivom „Robot za igranje šaha“ autora Leona Malnara.

Međunarodni sajam inovacija ISIF primarno je fokusiran na komercijalizaciju inovacija, novih proizvoda, usluga i tehnologija, a organizira se pod pokroviteljstvom Međunarodne federacije nacionalnih asocijacija inovatora - IFIA, turskoga Ministarstva znanosti, obrazovanja i tehnologija, Turskog ureda za patente i WIPO- a, i jedan je od značajnijih sajmova inovacija u ovom dijelu svijeta. Istovremeno predstavlja most između istoka i zapada za razmjenu ideja i uspostavljanja kontakata između inovatora i poslovne zajednice.

Tijekom tri dana trajanja na Sajmu je predstavljeno više od 250 inovacija iz dvadesetak zemalja, a inovacije iz Hrvatske izazvale su veliku pozornost međunarodne stručne javnosti i turske poslovne zajednice o kojoj svjedoče i ova brojna priznanja.

 Top