Vijest
11.07.2018

Svečana dodjela diploma studentima diplomskoga studija Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu iz područja bioindustrije

Svečana dodjela diploma studentima diplomskoga studija Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu iz područja bioindustrije održat će se u četvrtak 12. srpnja 2018. godine u 10 sati, u auli Sveučilišta u Zagrebu (Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb).

Devetoj generaciji studenata diplomskoga studija Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu iz područja bioindustrije diplome će uručiti rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras i profesor Daniel Hagège sa Sveučilišta u Orléansu, koji je ujedno i jedan od koordinatora ovoga studijskoga programa. Svečanosti će nazočiti Nj. E. Corinne Meunier, veleposlanica Republike Francuske u Republici Hrvatskoj.

Suradnja Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu na diplomskom studiju iz područja bioindustrije temelji se na Sporazumu o suradnji kojeg su čelnici dviju institucija potpisali u studenom 2007. Na temelju Sporazuma, studentima Sveučilišta u Zagrebu koji studiraju na diplomskom studiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta iz područja molekularne biologije te na diplomskom studiju Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta iz područja molekularne biotehnologije, omogućeno je pohađanje dijela nastave koju izvodi Sveučilište u Orléansu, kao i obavljanje prakse u francuskim tvrtkama, čime će steći preduvjete za stjecanje francuske diplome Sveučilišta u Orléansu na razini magistra iz područja bioindustrije (Diplôme de Master du domaine Sciences et Technologie, mention Sciences du Vivant, spécialité techniques bio-industrielles).

Program je usklađen s Bolonjskim procesom, a u izvođenju nastave na drugoj godini diplomskoga studija sudjeluju profesori Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu na francuskom, engleskom i hrvatskom jeziku.

Uz Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Orléansu, realizaciju programa podržava Veleposlanstvo Republike Francuske u Republici Hrvatskoj.

Svečana dodjela diploma devetoj generaciji studenata diplomskoga studija Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orléansu iz područja bioindustrije održat će se u prisustvu dekanice Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksandre Čižmešije, dekana Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Ježeka, prodekana za međunarodnu suradnju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Tomice Hrenara, koordinatora studija na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Vladimira Mrše i koordinatorice studija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu prof. dr. sc. Višnje Besendorfer.Top