Vijest
10.07.2018

Inovativni projekti Sveučilišta u Zagrebu na međunarodnoj izložbi i sajmu u Kini i Indiji

Nakon iznimnih uspjeha inovativnih projekata sastavnica Sveučilišta u Zagrebu na 2. međunarodnom sajmu inovacija IIF (International Innovation Fair) u Indiji i osvojene zlatne i brončane medalje te iznimnoga uspjeha inovativnih projekata studenata Sveučilišta u Zagrebu na 9. međunarodnoj izložbi inovacija IEIK 2016. (9th International Exhibition of Inventions) koja se održava svake dvije godine u Kini i osvojena tri zlata, dva srebra i jedne bronce, i ove godine Sveučilište u Zagrebu, u suradnji s Udrugom inovatora Hrvatske, predstavit će međunarodnoj javnosti inovativne projekte studenata naših sastavnica.

Na 3. međunarodnom sajmu inovacija IIA International Innovation Fair (IIIF 2018), koji će se održavati od 8. do 10. rujna 2018. u Vishakapatnamu u Indiji, te 10. međunarodnoj izložbi inovacija – 10th International Exhibition of Inventions (IEIK 2018), koja će se održavati od 13. do 15. rujna 2018. u Foshanu u Kini, sudjelovat će četiri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (Tekstilno-tehnološki fakultet, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Grafički fakultet, Fakultet strojarstva i brodogradnje) s pet studentskih inovativnih projekata (Inteligentni odjevni predmet za nadzor rada šumskih radnika, OptIC – Program za razvoj i optimizaciju ionskih kromatografskih metoda, Algoritam za definiranje najoptimalnijih smjernica za razvoj grafičkog proizvoda, Robot za igranje šaha, Bionička šaka).

Međunarodna izložba inovacija IEIK održava se svake dvije godine u organizaciji Kineske udruge inovatora, a na njoj je 2016. godine predstavljeno više od 2500 inovacija iz cijeloga svijeta te potpisan Memoranduma o razumijevanju između Kineske asocijacije inovatora (CAI) i Udruge inovatora Hrvatske. Memorandum koji su ime svojih institucija potpisali glavni tajnici ovih organizacija, Yu Huarong i Zoran Barišić, temelj je ovogodišnje suradnje.

Na međunarodnom sajmu inovacija IIF 2017 u organizaciji Indijske asocijacije inovatora bilo je prikazano više od 300 inovacija iz tridesetak zemalja, a Udruga inovatora Hrvatske je na poziv samoga predsjednika asocijacije inovatora Dr. A. S. Rao predstavila 6 inovativnih projekata koji su izazvale veliku pozornost indijske poslovne zajednice.

Popis projekata_IEIK 2018 i IIIF 2018Top