Vijest
16.05.2018

Predstavljen Katalog kapitalnih projekata Sveučilišta u Zagrebu

U srijedu 16. svibnja 2018. u 11 sati u auli Sveučilišta u Zagrebu predstavljen je Katalog s pregledom provedenih i budućih kapitalnih aktivnosti vezanih uz znanstveno-obrazovnu i prostornu infrastrukturu Sveučilišta. Radi se o projektima veće financijske vrijednosti koji su već započeti.

Cilj je predstavljanja ovoga paketa projekata bio upoznati institucije, dionike i javnost na lokalnoj i nacionalnoj razini sa strateškim infrastrukturnim zahvatima, planiranima do 2020. te za razdoblje 2021-2027., potaknuti višu razinu potpore institucija, unaprijediti međusobnu suradnju i komunikaciju, osigurati izvore financiranja te naposljetku realizirati predstavljene projekte važne za Sveučilište u Zagrebu, Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku.

Uvodno su govorili prof. dr. sc. Damir Boras, rektor, prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica za prostorni razvoj i kontrolu sustava kvalitete Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba. Katalog i projekte je predstavio prof. mr. sc. Boris Koružnjak, savjetnik rektora za prostorno planiranje u području arhitekture i urbanizma uz prisutne autore idejnih rješenja, voditelje projekata, predstavnike Grada Zagreba, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatske gospodarske komore i voditeljicu Ureda za razvoj, investicije i prostorno planiranje Sveučilišta u Zagrebu Martinu Cvitanović.


Katalog kapitalnih projekata Sveučilišta u Zagrebu (.pdf)

Predstavljanje kataloga kapitalnih projekata_svibanj2018

Dio projekata odnosi se na planiranu novu izgradnju, a manji dio na planirane rekonstrukcije postojećih objekata i sadržaja. Riječ je o zahvatima kojima se prije svega rješava nedostatak prostora ili neodgovarajući uvjeti rada, i u znanstvenim i u obrazovnim aktivnostima pojedine sastavnice. Kao cilj je postavljena integracija disperziranih sadržaja u prostor kampusa – koncentrirane cjeline sveučilišnih sadržaja na jednoj lokaciji u gradu (Kampus Borongaj, Istočni kampus, Kampus Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, Kampus Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta i Kampus Akademije likovnih umjetnosti).

U razdoblju od 2003. do 2016. godine Sveučilište u Zagrebu realiziralo je dva velika ciklusa ulaganja u izgradnju novih sadržaja te u rekonstrukciju i sanaciju postojećih zgrada.

U prvoj fazi investicijskih kapitalnih ulaganja od 490 milijuna kuna od 2003. do 2007. završeni su građevinski radovi i radovi na opremanju četiriju novih velikih objekata: zgrada Kemije i Geologije Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, nova zgrada Šumarskoga fakulteta, zgrada knjižnice Filozofskoga fakulteta, VI. paviljon Agronomskoga fakulteta te je započeta izgradnja nove zgrade Muzičke akademije, koja je značajnim dijelom financirana iz proračuna Grada Zagreba.

Preostali dio sredstava uložen je u rekonstrukcije, sanacije, nabavu opreme i opremanje objekata drugih sastavnica: Arhitektonski, Geodetski i Građevinski fakultet, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Medicinski i Veterinarski fakultet. Velike adaptacije napravljene su SC-u Varaždin i na Ekonomskom fakultetu.

U drugoj fazi ulaganja kredita od 358 milijuna kuna od 2007. do 2015. dovršena je i većim dijelom opremljena nova zgrada Muzičke akademije, izgrađen je restoran SC-a u Varaždinu, u završnoj je fazi izgradnja studentskoga restorana Agronomskoga i Šumarskoga fakulteta, završena dogradnja Matematičkoga odjela na PMF-u te knjižnica na Filozofskom fakultetu i njeno opremanje. Također, obavljeno je cjelokupno preseljenje Hrvatskih studija i Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta te dijela Fakulteta prometnih znanosti u Znanstveno-učilišni kampus Borongaj. U sklopu ove faze provedeni su natječaji iz područja arhitekture i urbanizma: Natječaj za izradu arhitektonsko-urbanističkoga rješenje Kampusa Borongaj te natječaji za izradu idejnih rješenja novih zgrada sastavnica Sveučilišta u Zagrebu (nove zgrade na PMF-u, FBF-u i zgrade ALUARTFORUMA Akademije likovnih umjetnosti). Značajnija sredstva uložena su u sanacije dotrajalih objekata desetak sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

U ovom Katalogu predstavljene su aktivnosti čijom će se provedbom razvijati izvrsnost, osiguravati inovacije, biti partner gospodarskom sektoru i općenito podizati razinu nacionalne konkurentnosti. Jačanje prostorno-infrastrukturne osnove Sveučilišta u Zagrebu jedan je od ključnih čimbenika razvoja hrvatskoga znanstvenoga potencijala, ali i važan element moderniteta, stvaranja novih urbanih centara i identiteta grada Zagreba kao sveučilišnoga središta.

Izvor fotografija: CropixTop