Vijest
17.04.2018

Predstavnice uglednih britanskih krovnih obrazovnih institucija posjetile Sveučilište u Zagrebu

U auli Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak 16. travnja 2018. održan je sastanak uprave i predstavnika Sveučilišta u Zagrebu s dvije gošće iz uglednih britanskih institucija koje se bave visokim obrazovanjem i obrazovanjem društva općenito: Vivienne Stern i prof. Jo Beall.

Gospođa Vivienne Stern direktorica je Universities UK International - međunarodnoga ogranka krovnoga udruženja britanskih sveučilišta, a prof. Jo Beall direktorica za obrazovanje i društvo British Councila i članica njegova izvršnoga odbora.

Sa Sveučilišta u Zagrebu nazočili su: prof. dr. sc. Damir Boras, rektor, prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, prorektorica za studente, studije i upravljanje kvalitetom, prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju, predstavnici 8 sastavnica (Akademija dramske umjetnosti, Ekonomski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Grafički fakultet, Hrvatski studiji, Prirodoslovno-matematički fakultet, Stomatološki fakultet i Učiteljski fakultet) i predstavnica Sveučilišnoga računskoga centra (SRCE) mr. sc. Sandra Kučina Softić.

Susret se održao na inicijativu British Councila u Hrvatskoj - međunarodne organizacije Ujedinjenoga Kraljevstva za kulturne i obrazovne veze čija je direktorica Aida Salamanca sa svoje dvije suradnice također nazočila sastanku.

Cilj sastanka bio je pružiti predstavnicima hrvatskih sveučilišta i sastavnica uvid u viziju i aktualne međunarodne prioritete britanskoga sektora visokoga obrazovanja, kao i pružiti gošćama priliku da se pobliže upoznaju s međunarodnim izazovima i prioritetima hrvatskoga visokog obrazovanja kako bi se identificirala područja od zajedničkoga interesa za daljnju suradnju između hrvatskih i britanskih sveučilišta. Najviše rasprava vodilo se o pitanjima mobilnosti i razmjene studenata, razlozima odlaska naših studenata u Veliku Britaniju, motivaciji dolazaka britanskih studenata u Hrvatsku te o financijama i novčanim ulaganjima u područja znanstvenih istraživanja.

British Council_travanj2018_katedra Britisha Council_travanj2018_Salamanca
British Council_travanj2018_lijevo dekani British Council_travanj2018_desno dekani

Autor fotografija: Damir HumskiTop