Vijest
19.03.2018

Međunarodni dan boja 21. ožujka 2018.

Hrvatska udruga za boje - HUBO (Croatian Colour Society - CroCoS) u suorganizaciji s Tekstilno-tehnološkim fakultetom, Grafičkim fakultetom i Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu četvrti puta organiziraju Međunarodni dan boja - MDB 2018. (International Colour Day), koji se tradicionalno obilježava na prvi dan proljeća, 21. ožujka.

Prigodni cjelodnevni program pod nazivom "Boja u suvremenosti" održat će se u Tehničkom muzeju Nikola Tesla. Program obuhvaća znanstveno-stručni simpozij, izložbu tematski posvećenu boji te radionice za djecu i odrasle. U dijelu simpozija predviđena su stručna i popularna predavanja u trajanju od najviše 15 minuta.

Obilježavanje Međunarodnog dana boja usvojeno je 2008. od Međunarodnog udruženja za boje (AIC - International Colour Association), a na prijedlog Portugalskog udruženja za svjetlo. Odlučeno je da Dan boje bude na ekvinocij - kada dan i noć jednako traju, što se simbolično odnosi na komplementarnu prirodu svjetlosti i tame, svjetla i sjene.

PROGRAM

Medjunarodni dan boja - MDB 2018.

O Hrvatskoj udruzi za boje - HUBO

O Medjunarodnom danu boja

 Top