Vijest
11.06.2018

Natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij "Jezik i kognitivna neuroznanost - JEKON"

Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj za upis na sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij JEZIK I KOGNITIVNA NEUROZNANOST – JEKON u akademskoj godini 2018./2019., s početkom nastave u zimskom semestru, za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti u interdisciplinarnome području znanosti, znanstvenome polju kognitivne znanosti.

Pravo upisa u prvu godinu studija imaju pristupnici:
- koji su, u područjima koja su relevantna za područje kognitivne znanosti (područje psihologije, medicine, biologije, lingvistike, fonetike, antropologije, logopedije, fizike, računarstva i dr.), stekli diplomu: magistra struke u skladu s bolonjskom shemom studiranja; sveučilišnog studija (dodiplomskog),
- koji imaju prosjek ocjena u nastavi veći od 3,8 ili prosjek ocjena najmanje 8,0 (u sustavu ocjenjivanja do 10).

Ostali uvjeti
Pristupnici moraju izvrsno poznavati engleski jezik u govoru i pisanju (radi praćenja nastave na engleskom jeziku kao jednom od dvaju službenih jezika studija) te pasivno poznavati najmanje još jedan drugi strani jezik.

Pristupnici su dužni priložiti:
1.    ispunjen obrazac za prijavu;
2.    ovjerenu presliku diplome sveučilišnog (do)diplomskog studija / rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije*;
3.    prijepis ocjena;
4.    dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (obrazac za preporuke)
5.    životopis i
6.    prijedlog teme istraživanja**

Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati kandidati koji ispunjavaju uvjete za razgovor. Druga razina odabira bit će razgovor, koji također ima selekcijsku ulogu.

Na natječaj se prijavljuje na propisanim obrascima koji se mogu preuzeti na stranicama Studija. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

Studij prima maksimalno 10 studenata.

Školarina iznosi 19.500,00 kuna po akademskoj godini (dva semestra).

Rok za podnošenje prijava: 1. kolovoza 2018.

Sva potrebna dokumentacija šalje se na adresu:
Sveučilište u Zagrebu
Centar za poslijediplomske studije
(s naznakom za: Jezik i kognitivna neuroznanost)
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb

Više informacija možete dobiti na e-mail: kmzoric@remove-this.unizg.hr ili na telefon 01/4698 166.

* Za studente u tijeku završetka studija preslika diplome je uvjet za upis u listopadu.

**Prijedlog teme istraživanja upisuje se u obrazac koji se nalazi na stranicama Studija.Top