Vijest
09.03.2017

Predaja kandidatura za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu

U skladu s Odlukom Izbornog povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za provođenje studentskih izbora od 8. ožujka 2017., kandidature za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu moraju se osobno ili poštom dostaviti Izbornom povjerenstvu Sveučilišta u Zagrebu, na Rektorat, Trg maršala Tita 14, 10 000 Zagreb, zaključno s 18. ožujkom 2017. do 14 sati.

Student koji se kandidira dužan je za sebe i zamjenika priložiti u omotnici Kandidacijski obrazac zajedno s pripadajućim potrebnim prilozima (preslika indeksa ili druge odgovarajuće studentske isprave kojom se dokazuje da za kandidaturu ne postoje zapreke iz čl. 14. st. 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, potvrdu studentske organizacije koja podržava kandidaturu ako takva postoji) s naznakom „Za Izborno povjerenstvo“.  

Popis prihvaćenih i odbačenih kandidatura Izborno povjerenstvo će 20. ožujka 2017. objaviti na mrežnim stranicama Sveučilišta. Kandidati čije su kandidature odbačene imaju pravo do 21. ožujka 2017. do 16 sati uputiti žalbu Povjerenstvu za prigovore na mail studentski-izbori@remove-this.unizg.hr.  Sukladno tome, Povjerenstvo za prigovore će u najkraćem mogućem roku procijeniti je li žalba kandidata opravdana te o tome obavijestiti Izborno povjerenstvo.

Kandidacijski obrazac 2017.Top