Vijest
29.03.2016

Dan kvalitete Šumarskoga fakulteta 31. ožujka

Dan kvalitete pod motom Sustav osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja i znanosti - postignuća i smjernice daljnjeg razvoja obilježava se u četvrtak 31. ožujka 2016. u Velikom amfiteatru Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prije pet godina, na 6. redovitoj sjednici Fakultetskoga vijeća jednoglasno je prihvaćena inicijativa za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom (SUK) u poslovanje Fakulteta, i od tada se svake godine obilježava taj dan s osvrtom na učinjeno i novim smjernicama za budućnost.

Program

9.00 - 9.15
Pozdravna riječ dekana i uzvanika

9.15 - 9.30
prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje
Osiguravanje kvalitete visokoga obrazovanja i znanosti – što je učinjeno i kako dalje

9.30 - 9.45
prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, prorektorica za prostorni razvoj i sustav kontrole kvalitete i predsjednica Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu
Sustav osiguravanja kvalitete s aspekta Sveučilišta u Zagrebu

9.45 - 10.00
prof. dr. sc. Karmela Barišić, predsjednica Akreditacijskoga savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje
Novi ciklus reakreditacije visokih učilišta

10.00 - 10.15
prof. dr. sc. Ružica Beljo-Lučić, predsjednica Nacionalnoga vijeća za razvoj ljudskih potencijala
Uloga sektorskih vijeća u osiguravanju kvalitete kvalifikacija u HR

10.15 - 10.30
Osvježenje

Predavanja po područjima

BIOTEHNIČKO PODRUČJE
Agronomski fakultet
Prehrambeno-biotehnološki fakultet
Šumarski fakultet

10.30 - 10.45
prof. dr. sc. Ramona Franić, Petra Doležalova, mag. iur.
Sustav kvalitete na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
10.45 - 11.00
prof. dr. sc. Branka Levaj, prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, Valter Ilić, univ. spec. oec.
Sustav upravljanja kvalitetom Prehrambeno-biotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
11.00 - 11.15
doc. dr. sc. Vibor Roje, dr. sc. Kristina Klarić
Sustav kvalitete Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

PRIRODOSLOVNO PODRUČJE
Prirodoslovno-matematički fakultet

11.15 - 11.30
prof. dr. sc. Višnja Vrdoljak
Znanstvena i nastavna djelatnost PMF-a

TEHNIČKO PODRUČJE
Fakultet kemijskoga inženjerstva i tehnologije

11.30 - 11.45
izv. prof. dr. sc. Danijela Ašperger, izv. prof. dr. sc. Irena Škorić
Upravljanje i osiguravanje kvalitete na Fakultetu kemijskoga inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

11.45 - 12.00
Stanka

BIOMEDICINSKO PODRUČJE
Veterinarski fakultet

12.00 - 12.15
doc. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić
Sustav kvalitete Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

DRUŠTVENO-HUMANISTIČKO PODRUČJE
Filozofski fakultet
Učiteljski fakultet

12.15 - 12.30
doc. dr. sc. Rajna Šošić Klindžić
Sustav osiguravanja kvalitete na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
12.30 - 12.45
doc. dr. sc. Višnja Rajić
Uloga unutarnje evaluacije u procesu upravljanja kvalitetom na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

UMJETNIČKO PODRUČJE
Muzička akademija

12.45 - 13.00
red. prof. art. Marina Novak
Specifičnosti sustava upravljanja kvalitetom u visokoškolskom obrazovanju u umjetničkom području – iskustva Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu

Domjenak
Top