Vijest
14.03.2016

Dodijeljene nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu

U ponedjeljak 14. ožujka 2016. u 12 sati u auli Sveučilišta u Zagrebu održana je svečana dodjela godišnjih nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu. Na dodjeli su bili predsjednik Društva prof. emer. Željko Horvatić, tajnik Društva prof. dr. sc. Davor Derenčinović, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Miloš Judaš, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Vesna Kusin, izaslanik predsjednika Sabora RH prof. dr. sc. Miroslav Tuđman i izaslanik predsjednika HAZU-a i glavni tajnik akademik Pavao Rudan.

Društvo je u prosincu raspisalo Natječaj za dodjelu godišnjih nagrada mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2015., na koji se prijavilo 46 pristupnika. Povjerenstvo za dodjelu nagrada uputilo je sve prijave na prosudbu stručnim recenzentima i, na temelju pribavljenih recenzija, za nagradu je predloženo 12 radova mladih znanstvenika i umjetnika.

Dodjela godisnje nagrade Drustva sveucilisnih nastavnika_2016

Nagrađeni pristupnici:
mr. sc. Marin Bonačić, Pravni fakultet
dr. sc. Maja Daraboš, Ekonomski fakultet
dr.. sc. Rosa Karlić, Prirodoslovno-matematički fakultet
dr. sc. Tomislav Kopjar, Medicinski fakultet
dr. sc. Klara Kraljić, Prehrambeno-biotehnoloski fakultet
dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, Filozofski fakultet
dr. sc. Aleksandar Maršavelski, Pravni fakultet
dr. sc. Martina Pavlek, Institut Ruđer Bošković
dr. sc. Momir Sjerić, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Josipa Suć, Institut Ruđer Bošković
dr. sc. Martina Sudar, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Lana Virag, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Odluka o dodjeli Godišnje nagrade Društva mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2015.Top