Vijest
28.03.2016

Poziv za iskazivanje interesa za poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij "Intelektualno vlasništvo"

Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu upućuje poziv za iskazivanje interesa za poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij Intelektualno vlasništvo u akademskoj godini 2016./2017. za stjecanje akademskoga naziva sveučilišni specijalist/specijalistica intelektualnoga vlasništva. Upis na specijalistički studij bit će objavljen tijekom travnja 2016. godine.

Pravo upisa na studij imat će pristupnici sa završenim sveučilišnim dodiplomskim ili diplomskim studijem i ostvarenih najmanje 300 ECTS bodova ili usporedivim studijem u inozemstvu. Od pristupnika se očekuje aktivno poznavanje engleskoga jezika na razini praćenja stručne literature i stručne komunikacije.

Na studij se može upisati najviše 40 studenata. Studij traje dva semestra i nosi 60 ECTS bodova. Cjelokupna školarina iznosi 40.000 kuna (moguće je obročno plaćanje). Ovisno o visini prikupljenih sredstava i donacija, a na poseban upit zainteresiranih, Stručno vijeće studija razmotrit će mogućnost stipendiranja dijela školarine, rukovodeći se kriterijima izvrsnosti polaznika.

Poziv za iskazivanje interesa za poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij Intelektualno vlasništvo (.pdf)

Plakat (.pdf)


Rok za podnošenje iskaza interesa je 31. ožujka 2016.Top