Vijest
26.02.2016

Tribina Strategijskoga foruma Sveučilišta u Zagrebu "Nove mogućnosti europskog financiranja R&D"

Prva tribina u organizaciji Strategijskoga foruma Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom "Nove mogućnosti europskog financiranja R&D" održat će se u srijedu 2. ožujka 2016. u 10 sati u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva (Unska ul. 3).

 


Predavanja će održati dr. sc. Paris Kokorotsikos, predsjednik i glavni direktor grčke konzultanstke kuće EuroConsultants S. A. na temu "Slučajevi uspješnog financiranja istraživanja transfera tehnologije i inovacija" i prof. dr. sc. Hrvoje Njirić, direktor arhitektonske tvrtke njiric+arhitekti d. o. o., na temu "Ekološko-energetski koncept Sveučilišnog kompleksa Borongaj".

Organizator tribine, odnosno Strategijski forum Sveučilišta u Zagrebu, osnovan je odlukom rektora prof. dr. sc. Damira Borasa 15. veljače 2016. i zamišljen kao institucionalni okvir u kojem će Sveučilište pokretati raspravu, ne samo o pitanjima razvoja znanosti i visokoga obrazovanja, nego i o problemima šire društvene zajednice i suvremene civilizacije uopće. Predviđeno je da Strategijski forum u svom djelovanju koristi sve oblike akademskoga dijaloga i znanstvene rasprave kao što su tribine, okrugli stolovi, savjetovanja, vijećanja, konferencije i sl.

Životopis dr. sc. Parisa Kokorotsikosa (.eng)

Životopis prof. dr. sc. Hrvoja Njirića (.eng)

Sažetak prezentacije dr. sc. Parisa Kokorotsikosa (.eng)

Sažetak prezentacije prof. dr. sc. Hrvoja Njirića (.eng)Top