Vijest
18.02.2016

Znanost za dobru praksu: socijalno-emocionalno učenje učinkovito u smanjenju problema u ponašanju djece

Istraživački tim s Odsjeka za poremećaje u ponašanju Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dio je međunarodnoga konzorcija projekta European Assessment Protocol for Children's Socio-Emotional Skills (EAP-SEL) koji financira Europska komisija u sklopu programa Life-Long Learning (program cjeloživotnoga učenja). U projektu koji traje od 2012. do ožujka 2016. sudjeluje pet zemalja partnera: Italija, Slovenija, Švicarska, Švedska i Hrvatska i u njima se provode programi razvoja socijalno-emocionalnih kompetencija u djece koja pohađaju niže razrede osnovne škole. Programe provode učitelji u sklopu redovite nastave nakon intenzivne edukacije.

U sklopu ovoga projekta u pet zagrebačkih osnovnih škola kao eksperimentalnih te pet kontrolnih, uz partnersku potporu ravnatelja i veliki angažman učitelja, provodio se PATHS-RASTEM - univerzalni program prevencije problema u ponašanju i promicanja mentalnoga zdravlja.

Istraživački tim u sastavu prof. dr. sc. Josipa Bašić u mirovini, doc. dr. sc. Josipa Mihić i dr. sc. Miranda Novak bio je, osim implementacije PATHS-RASTEM programa, odgovoran za istraživanje učinaka programa na smanjivanje emocionalnih problema i problema u ponašanju djece uključene u program.

Evaluacija PATHS-RASTEM programa i usporedba s ostalim zemljama pokazala je da učenici iskazuju manje simptoma hiperaktivnosti i impulzivnosti, iskazuju manje problema u odnosima s vršnjacima te imaju pozitivnije interakcije općenito te iskazuju manje eksternaliziranih problema u ponašanju. Zaključno, kroskulturna usporedba rezultata provedenoga programa upućuje na učinkovitost u smanjivanju problema toga tipa u djece nižih razreda osnovne škole.

Više o programu možete pročitati ovdje.Top