Vijest
11.02.2016

Predstavljene hrvatske sveučilišne novine 'Universitas' članovima Senata

Autor fotografije: Damir Humski

Zajednički medijski projekt Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu Universitas – hrvatske sveučilišne novine, predstavio je glavni urednik Duško Čizmić Marović na sjednici Senata 9. veljače 2016. "Zadaća ovoga projekta", istaknuo je, "nije samo sveučilište i njegov golem društveni značaj učiniti vidljivijim građanima Hrvatske nego i podići samosvijest akademske zajednice o važnosti njene vlastite uloge u hrvatskoj državi.“

Universitas
od 2009. godine izlazi kao list Sveučilišta u Splitu, ali i u tom razdoblju znatnu pažnju poklanja akademskim temama od nacionalne važnosti.

U jesen 2014. nove su sveučilišne uprave u Splitu i Zagrebu dogovorile da Universitas postane njihov zajednički medijski projekt, koji neće biti samo glasilo dvaju najvećih sveučilišta nego će svojom programskom orijentacijom prerasti u hrvatske sveučilišne novine.

Senat_veljaca2016_1

Autor fotografije: Damir Humski

„Ključno je pritom bilo što je uprava Sveučilišta u Splitu na čelu s rektorom Anđelinovićem pokazala interes da se u svim važnim projektima poveže s ostalim sveučilištima u Hrvatskoj, osobito sa Zagrebačkim, te što je rektor Boras, kao čelnik najvećega hrvatskoga sveučilišta, kasnije i kao predsjednik Rektorskoga zbora Republike Hrvatske, odlučno deklarirao ambiciju da sinergijski poveže sve snage sveučilišne Hrvatske i tako sveučilišnoj zajednici osigura mjesto koje joj u državi i pripada", istaknuo je Duško Čizmić Marović.

U listopadu 2015. potpisan je i formalni Sporazum o zajed­ničkom medijskom projektu Universitas – hrvatske sveu­čilišne novine. Kao svrha Projekta u Sporazumu se navodi "informi­ranje i kritičko praćenje znan­stvene, umjetničke, stručne i obrazovne prakse javnih sve­učilišta i visokoobrazovnih institucija u Hrvatskoj. Hrvat­ske sveučilišne novine poseb­no će doprinositi povezivanju akademske prakse sa širom društvenom zajednicom, a u skladu s nacionalnim in­teresima unutar zajedničko­ga znanstveno-obrazovnoga, kulturnoga i duhovnoga eu­ropskoga prostora."

Senat_veljaca2016_2

Autor fotografije: Damir Humski

U skladu sa Sporazumom, rektori Damir Boras i Šimun Anđelinović imenovali su 4. studenoga 2015. na mandatno razdoblje od četiri godine Nakladnički savjet i glavnoga urednika. Za predsjednika Savjeta imenovan je prorektor Sveučilišta u Zagrebu Ante Čović, za članove sa Sveučilišta u Zagrebu: prof. dr. sc. Sandra Bischof, prof. dr. sc. Zoran Curić i prof. dr. sc. Mislav Grgić, te sa Sveučilišta u Splitu: prorektor prof. dr. sc. Branko Matulić, prof. dr. sc. Ante Bilušić i prof. dr. sc. Nikola Račić.

Universitas je zadržao sjedište na Sveučilištu u Splitu, gdje djeluje u sklopu istoimene ustrojbene jedinice. Projekt se financira podjednakim udjelima obaju sveučilišta. Na ovim je pretpostavkama 75. broj Universitasa 1. veljače 2016. prvi put izišao istovremeno u Slobodnoj Dalmaciji i u Jutarnjem listu.

Članovi Senata riječju i aklamacijom izrazili su zadovoljstvo i potporu predstavljenomu medijskomu projektu.Top