Vijest
25.01.2016

Veleposlanik Čilea u posjetu Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras ugostio je 20. siječnja 2016. veleposlanika Republike Čile Nj. E. Juana Luisa Nilo Valledora. Sastanku su nazočili i prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Miloš Judaš i voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu dr. phil. Branka Roščić te drugi tajnik i konzul Republike Čile Mauricio Gutierrez Ghio.

Nakon uvodnoga upoznavanja, veleposlanik i rektor nastavili su razgovarati o postojećoj akademskoj i kulturnoj suradnji na sveučilišnoj te na razini dviju prijateljskih država. S obzirom da Sveučilište u Zagrebu već jako dobro surađuje sa čileanskim sveučilištima: Universidad de Conception, Universidad de Valparaiso i Pontificia Univesidad Catolica de Chile, novi veleposlanik Čilea predložio je rektoru Borasu ideju da se zajednički organizira i studij kroatistike na Universidad de Magallanes u Punta Arenas. Naime, u Čileu živi hrvatska dijaspora koja broji više od 200 tisuća osoba hrvatskoga podrijetla. Prisutnost hrvatskih potomaka zahtjeva veću brigu o razvoju međudržavne suradnje u obrazovanju i kulturi jer njihov udio u stanovništvu Punta Arenasa danas broji oko 60 tisuća, od kojih najveći broj više niti ne govori hrvatski jezik.

Nastava na hrvatskom jeziku za oko 120 učenika, djecu trećega naraštaja, održava se u Punta Arenasu pri Escuela Republica de Croacia, Escuola Miguel de Cervantes, Colegio Cruz del Sur i Clubu Croatia te je u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) Republike Hrvatske. Rektor Boras je podržao inicijativu i obećao angažman Sveučilišta oko inicijative te je pozvao veleposlanika na sljedeći sastanak u travnju ove godine.Top