Vijest
13.01.2016

Nagrada Grada Zagreba: objavljen Natječaj za podnošenje prijedloga

Nagrada Grada Zagreba dodjeljuje se građanima Grada Zagreba i drugim osobama koje rade na području Grada Zagreba, radnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenoga života u Gradu Zagrebu.

Prijedlog za dodjelu mogu podnijeti građani, udruge građana, gradski zastupnici, radna tijela Gradske skupštine, gradonačelnik, grdska upravna tijela, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti,ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, vjerske zajednice i druge osobe do 2. veljače 2016.

Tekst pozivnoga natječaja (.pdf)Top