Studiji

Studiji Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu je  sveobuhvatno sveučilište sa širokim spektrom istraživačkih i studijskih programa i želi zadržati sadašnju vodeću akademsku ulogu u nacionalnim okvirima i razviti se u međunarodno prepoznatljivo i vodeće regionalno središte.


Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu nude sveobuhvatno visokoškolsko obrazovanje i stjecanje akademskih stupnjeva, od prvostupnika, magistra do doktora znanosti u biomedicinskom, biotehničkom, društveno- humanističkom, prirodoslovnom, tehničkom i umjetničkom  području.

                     Na Sveučilištu u Zagrebu izvode se studiji u skladu s Bolonjskom shemom kao preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji. Pojedini studiji izvode sa kao integrirani preddiplomski i diplomski studiji, a u manjem obimu Sveučilište nudi i stručne studije. Većina studenata je u statusu redovitog studenta, a na nekim studijskim programima moguće je studirati u statusu izvanrednog studenta (studij s djelomičnim opterećenjem).  Sveučilište pruža i različite oblike cjeloživotnog obrazovanja.


PRAVILNIK O STUDIRANJU NA PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (2008.)


Jedan od elemenata misije Sveučilišta je i osiguravanje poticajnog  i kreativnog okruženja za učenje i poučavanje. U obrazovnom procesu u središtu je student, a studiji se temelje na ishodima učenja.

Sveučilišni studijski programi (u ak. god. 2014./2015.):


-    136 preddiplomskih studijskih programa
-    33 integrirani studijski program
-    11 stručnih studijskih programa
-    141 diplomski studijski program
-    67 poslijediplomskih doktorskih studijskih programa
-    161 specijalistički poslijediplomski studijski program
-    10 studijskih programa na engleskom jeziku:
          - 2 preddiplomska
          - 1 integrirani
          - 4 diplomska
          - 3 doktorska
Top