Sanacija krovišta i limarije

Radovi na postavi grijača žljebova i snjegobrana na krovu zgrade Sveučilišta u Zagrebu

 Top