Autori Naslov rada Link
Maša Paić, Dino Tomić Kvantificiranje vrijednosti i ugroženosti speleoloških objekata odabranog krškog područja Dinarida – primjer Ozaljskog pobrđa || Pregled ||
Petra Kureljak ULOGA COXSACKIE I ADENOVIRUS RECEPTORA U ODGOVORU STANICA KARCINOMA DEBELOG CRIJEVA I KARCINOMA PLUĆA NA CITOTOKSIČNE SPOJEVE || Pregled ||
Martin Lalić Razvoj i validacija HPLC metode za određivanje sadržaja 10-hidroksi-2-decenske kiseline u proizvodima s matičnom mliječi || Pregled ||
Zlatko Ficović i Maja Hanić Plijesni Aspergillus ochraceus i Eurotium herbariorum: aerogena izloženost u zatvorenim prostorima i toksični učinci ekstrakata spora na stanice ljudskog adenokarcinoma pluća A549 || Pregled ||
Kristina Dukić, Ivona Herceg Stabilnost i povezanost koncentracije serotonina u trombocitima, u plazmi i u serumu || Pregled ||
Josip Barilar i Ana Begić Biomedicinski potencijal stevije - Stevia rebaudiana (Bert.) Bertoni || Pregled ||
Ivan Prepolec 5-AMINOIMIDAZOL-4-KARBOKSIAMID-1-β-D-RIBOFURANOZID POTIČE NAKUPLJANJE LEUKEMIJSKIH STANICA U S-FAZI || Pregled ||
Ivona Stipica Genomska nestabilnost klasičnog Hodgkinova limfoma || Pregled ||
Tena Lovrić Povezanost polimorfizma gena za angiotenzin II receptor tip 1 s pojavnosti moždanog udara u ranijoj odrasloj dobi || Pregled ||
Mislav Jelaković i Vanja Ivković Procjena rizika polimorfizama -11377C>G i -11391G>A gena ADIPOQ za pojavu inzulinske rezistencije kod osoba s niskim kardiovaskularnim rizikom || Pregled ||
Nina Blažević Učinci antilipidnih lijekova na butirilkolinesterazu u biološkom materijalu štakora || Pregled ||
Marija Petrović, Iva Miškulin Utjecaj prethodne terapije statinima na težinu kliničke slike sepse iz opće populacije || Pregled ||
Sabina Ulovec, Tina Paleško Učinak otopine Tantum Verde (benzidamin hidroklorid) na dentalni plak i upalu gingive || Pregled ||
Dunja Peko Paleostomatološka analiza skeletalne populacije s nalazišta Vinkovci - Cibale iz doba antike || Pregled ||
Juraj Kolaković Serološko praćenje proširenosti virusnog arteritisa konja u Republici Hrvatskoj i prosudba provođenja mjera kontrole u razdoblju od 2009. do 2012. godine || Pregled ||
Maja Platiša Određivanje fizioloških karakteristika i posebnosti spolnog ciklusa i rasplodne sezone u ovaca pasmine lička pramenka || Pregled ||
Željka Anzulović, Maja Antolić MOLEKULARNA ETIOLOŠKA RETROSPEKTIVNA STUDIJA INFEKCIOZNIH HEMOLITIČKIH ANEMIJA PASA || Pregled ||
Ana Hranilović Analiza polimorfizma transkripcijskih faktora vinove loze CBF1 i CBF4 povezanih s reakcijom na abiotski stres suše || Pregled ||
Mateja Čagalj i Andreja Brezovečki Kemijski sastav, fizikalna svojstva i higijenska kvaliteta kobiljeg mlijeka hrvatskog hladnokrvnjaka || Pregled ||
Dijana Petrić i Matea Vrkljan Poboljšanje fermentacijskih karakteristika pivskog kvasca za vrenje sladovine s vrlo visokim udjelom ekstrakta || Pregled ||
Helena Vibovec i Marijela Bašić Usporedba učinkovitosti ekstrakcije antocijana i tanina iz pokožice grožđa sorte Plavac mali ionskim tekućinama i klasičnim postupcima ekstrakcije || Pregled ||
Ivana Bečić, Ivana Polović Utjecaj područja uzgoja i termina berbe na koncentraciju antocijana, elaginske kiseline i derivata te antioksidacijsku i antimikrobnu aktivnost sjemenki nara (Punica granatum L.) || Pregled ||
Anđela Krišto Hlapljivi spojevi arome Istarskog pršuta || Pregled ||
Mihaela Katić, Jelena Brckan Utjecaj parametara proizvodnje na kemijski sastav nerafiniranih ulja konoplje || Pregled ||
Stipo Dubravac Utjecaj stroja na emisiju buke kod rada kružnih pila pri praznome hodu || Pregled ||
Maja Križanec Gradacija smrekinih potkornjaka na Sjevernom Velebitu u razdoblju od 2005. do 2012. godine i okolnosti njena nastanka || Pregled ||
Marko Ćurković Utjecaj svjetske financijske krize na formiranje multisektorski-diverzificiranih optimalnih portfelja pomoću Markowitzeve teorije na Zagrebačkoj burzi || Pregled ||
Petra Šprajaček Učinci promjene tečaja u Hrvatskoj - prorecesijsko djelovanje || Pregled ||
Ivan Mitrović Primjena društvenih mreža za istraživanje znanstvene produkcije institucije || Pregled ||
Marina Sklepić, Mateja Mihalić, Nina Carević Ovisnost o Internetu među srednjoškolcima || Pregled ||
Aleksandra Sobodić Analiza visokoobrazovanih ljudskih potencijala i zelene orijentacije u poslovnoj praksi malih poduzeća iz ICT sektora u Hrvatskoj || Pregled ||
Marija Volarević Društvene mreže kao izvor vijesti u najgledanijim središnjim informativnim emisijama u Hrvatskoj || Pregled ||
Uroš - Valentino Saraja Religije među nama || Pregled ||
Lana Pehar, Mitja Ružojčić, Alen Serhatlić Ispitivanje uzajamnih međugrupnih stavova studenata psihologije Hrvatskih studija i Filozofskog fakulteta u Zagrebu || Pregled ||
Ivan Tomić, Dominik-Borna Ćepulić Predviđanje homofobije: uloga demografskih obilježja, kontakta s homoseksualnom populacijom i ambivalentnih stavova prema ženama i muškarcima || Pregled ||
Frane Boban i Tea Čišić POVEZANOST NEKIH PONAŠANJA TRENERA S PERCEPCIJOM LEGITIMNOSTI NESPORTSKIH PONAŠANJA KOD SPORTAŠA || Pregled ||
Filip Franjić i Igor Hustić Selektivno djelovanje umora na živčano-mišićnu funkciju koljenog zgloba pri različitim amplitudama pokreta || Pregled ||
Mario Rašić POVIJEST I PRIMJENA KAZNENOPRAVNIH INSTITUTA POMILOVANJA I AMNESTIJE || Pregled ||
Tena Zgombić, Juraj Blažičko Ugovori o televizijskim prijenosima sportskih događaja s posebnim osvrtom na ekskluzivitet || Pregled ||
Marija Matešić, Doris Ivanković, Gorana Depolo Gledam, dakle sudjelujem: obrasci ponašanja promatrača međuvršnjačkog nasilja objavljenog na YouTube-u || Pregled ||
Ida Dojčinović Mjera oduzimanja prava roditelju da živi sa svojim djetetom i odgaja ga || Pregled ||
Juraj Brozović, Vinko Galiot PRAVNI STATUS EMBRIJA I ISTRAŽIVANJE NA EMBRIONALNIM MATIČNIM STANICAMA U VRTLOGU BIOTEHNOLOGIJE, BIOETIKE I PRAVA || Pregled ||
Iva Sedlar Sportska natjecateljska orijentacija djece sportaša i djece nesportaša mlađe školske dobi || Pregled ||
Paula Igaly Tradicijsko usmenoknjiževno blago hrvatskih krajeva u naše dane (Nerezine na otoku Lošinju, Močići u Konavlima, Mraclin, Zagreb) || Pregled ||
Nikola Cik Između pijeska i vode: prinosi ekohistoriji Đurđevca || Pregled ||
Veno Volenec Sociolingvističko istraživanje hrvatskoga pravopisa: društveni stavovi i uporabna norma || Pregled ||
Kristina Bernik Nova duhovnost Tomaža Šalamuna || Pregled ||
Karla Hustić Tetoviranje u prapovijesti i doprinos otkrivanju ove prakse u vučedolskoj kulturi || Pregled ||
Ana Popović "Mađarska je neka zemlja gdje su glavni Mađarci, oni imaju crno lice, odjeću od perja i jedu životinje." – Pokušaj populariziranja mađarske kulture i jezika kod djece predškolske dobi || Pregled ||
Mateja Žugec Zapisi o Hrašćini Štefanije Bernas Belošević. Opis i transkripcija dosad javnosti nedostupna rukopisa i njegovo mjesto u djelovanju Štefanije Bernas Belošević || Pregled ||
Sofia Lovrić i Vanja Trojak Crkva sv. Marije Magdalene u Mutvoranu: problem stilskog određenja i datiranja izgradnje || Pregled ||
Lara Buljan, Ivana Herceg, Sandra Šućurović Zadovoljstvo kvalitetom života hrvatskih branitelja || Pregled ||
Mia Karabegović, Lukrecija Puljić Važnost evolucijskih mehanizama seksualne selekcije u predviđanju spolnih razlika vizualnog samopredstavljanja na Facebook-u || Pregled ||
Ivan Badanjak Codex Gigas – Misterij „Đavolje Biblije“ || Pregled ||
Ivan Krijan, Sara Muhvić Multipliciteti presjeka i racionalnost ravninskih krivulja || Pregled ||
Antonija Kulaš, Ana Orlović Višegodišnje promjene u sastavu i strukturi hematofagnih mušica svrbljivica (Diptera, Simuliidae) na sedrenim barijerama Plitvičkih jezera || Pregled ||
Marko Sossich, Petar Pavlović Crvotočine u gravitaciji tipa f(R) i očuvanje slabog energijskog uvjeta || Pregled ||
Fran Rebrina, Josip Skejo Kondicija kao pokazatelj uspješnosti širenja strane invazivne vrste signalnog raka (Pacifastacus leniusculus, Dana) u rijeci Korani || Pregled ||
Maja Šemanjski Aspartat 496 u podmjestu S2 određuje supstratnu specifičnost ljudske dipeptidil-peptidaze III || Pregled ||
Marko Kudrna Prašek Magmatske stijene otoka i podmorja Jadranskog mora: mogući pokazatelj dezintegracije paleozojskog supekontinenta || Pregled ||
Marko Cigler, Dora Sviben Sinteza i karakterizacija dioksomolibdenovih(VI) kompleksa s derivatima izoniazida || Pregled ||
Nela Jantol i Tadija Kekić Analiza raznolikosti kloroplastne DNA i filogeografija ljekovite kadulje (Salvia officinalis L.) || Pregled ||
Marin Sapunar Modeliranje površine metalnih oksida u otopinama elektrolita || Pregled ||
Marija Ruščić Atenuacija visokofrekventnih seizmičkih valova u središnjem i južnom dijelu Vanjskih Dinarida || Pregled ||
Mladen Borovina Sinteza i karakterizacija diamido derivata aromatskih karboksilnih dikiselina s aminokiselinama || Pregled ||
Izidor Pelajić Karakteristike geomagnetskog polja na području Središnje Hrvatske || Pregled ||
Anna Kocsis Odnos normativnog i deskriptivnog u arhitekturi: Van Eyckov strukturalizam i naturalistička pogreška || Pregled ||
Edin Kočo Razvoj i izrada uređaja za kontinuirani nadzor i upravljanje agrikulturnim sustavima || Pregled ||
Josip Lončar Elektrostimulator živaca za ublažavanje osjeta boli || Pregled ||
Filip Pavetić, Goran Žužić LISA - Alat za poravnanje DNA očitanja || Pregled ||
Marko Đurasević, Dino Šantl Izvedba algoritma za kompresiju medicinskih slikovnih podataka korištenjem grafičkog procesora s ciljem povećanja propusnosti i smanjenja utrošene energije || Pregled ||
Bruno Burmas, Marino Gergorić, Manuel Šarić Priprava visoko vodljivih elektroaktivnih polimernih kompozita za konstrukciju savitljivih superkondenzatora || Pregled ||
Ivona Ivić, Josipa Galović Heterogena fotokatalitička razgradnja terbutilazina u otpadnim vodama || Pregled ||
Zrinka Srdović Sinteza i spektroskopska karakterizacija novih amino i diamino supstituiranih benzimidazo[1,2-a]kinolina kao potencijalnih kemosenzora za detekciju kationa u otopinama || Pregled ||
Karla Huljev, Ekatarina Kristan Utjecaj mikroorganizama i njihovih metabolita na stabilnost konstrukcijskih materijala u morskoj vodi || Pregled ||
Kristina Babić Fotokatalitičke oksigenacije organskih supstrata upotrebom metaliranih porfirina || Pregled ||
Simona Bedić, Petra Faletar, Ana Folo Procjena raspodjele veličina kapljica nastalih atomizacijom u sušioniku s raspršivanjem || Pregled ||
Amalija Vugrinčić, Lidija Levačić Nanostrukturirani sol-gel TiO2-ZrO2 filmovi: priprava, karakterizacija i povećanje otpornosti na koroziju nehrđajućeg čelika || Pregled ||
Anđelo Živalj, Marin Lukas Konstrukcija i vođenje daljinski upravljanog podvodnog vozila || Pregled ||
Vladimir Smojver Dinamika procesa stvaranja ideja u timskom razvoju proizvoda || Pregled ||
Igor Bolteković Tkalec Udaljeni nadzor vibracijskog stanja stroja || Pregled ||
Andrea Gredelj ORGANSKA SINTETSKA BOJILA U ODABRANIM PROIZVODIMA ZA OSOBNU HIGIJENU – NEGATIVAN UTJECAJ NA ZDRAVLJE I OKOLIŠ || Pregled ||
Mirijana Prša, Matea Rebrina, Ivana Srednoselec ANALIZA GEOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA RIBLJIH STAZA U OVISNOSTI O HIDRAULIČKIM UVJETIMA TEČENJA || Pregled ||
Hrvoje Rak ARMIRANJE ASFALTNIH SLOJEVA KOLNIKA GEOMREŽOM || Pregled ||
Mateja Puhalo, Ana Slugić Prirodno starenje TiO2 premaza nanesenih tehnikom Inkjeta || Pregled ||
Vanja Novak Utjecaj medija i mikrostrukture na korozijsko ponašanje konstrukcijskih čelika || Pregled ||
Ines Tomašek, Petar Pongrac Geokemijske i mineraloške karakteristike tala u okolici termoelektrane Plomin || Pregled ||
Marina Bošković, Ana Šimunović Izrada prototipa nagibnog stola i provedba probnih ispitivanja na uzorcima geosintetika || Pregled ||
Ivica Pavičić i Andrea Gruić-Jukić Tektonska evolucija zapadnog dijela Savske depresije || Pregled ||
Matija Čop Arhitektonski elementi Šibenske katedrale u oblikovanju kolekcije modne odjeće || Pregled ||
Petra Meštrović Sinteza novih heterocikličkih azo naftolsulfonskih bojila i njihova primjena na tekstilnim supstratima || Pregled ||
Goran Ribarić, Sara Juričić, Ivana Vuković Stravinski u Zagrebu || Pregled ||
Karla Ljubičić, Mateja Krnjak, Stella Pernjek SVIJETLE PRUGE 2012.: „ZNAKOVI UPOZORENJA“ || Pregled ||
Ante Vetma Solistički nastup uz Zagrebačku filharmoniju u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski || Pregled ||
Teodora Sucala Matei Solo koncert uz pratnju Zagrebačke filharmonije || Pregled ||
Ivan Končić Gavran || Pregled ||
Marijana Radičević, Buga Marija Šimić, Emil Martinović Figarov pir || Pregled ||